Какви са ползите да се запишете за тренировъчна школа логистика?

Понякога усъвършенстването в работата и придобиването на нови знания е изискване наложено от работната среда, а друг път това става по желание.

Ако и вие принадлежите към групата търсачи на нови и полезни компетенции, с които да разширите обсега си от знания – то тази публикация е за вас.

В следващите няколко изречения предстои да научите как да се запишете за тренировъчна школа логистика supplychain и какви ползи може да ви донесе тя.

Съплай Чейн са фирма, която вече няколко години се занимава с провеждането на консултации и различни бизнес обучения, както фирмени, така и индивидуални. Тренировъчната школа логистика, организирана от Съплай Чейн, би могла да се проведе по два начина: под формата на вътрешно-фирмено обучение или самостоятелно – вие лично се записвате за участие чрез сайта на supplychain.bg.
Какви са ползите да се запишете за тренировъчна школа логистика?
Преди да ви разкрием част от ползите, които може да ви донесе провеждането на това обучение по логистика, нека ви запознаем накратко с неговата същност. То се състои от три модула, чиято главна цел е да разширят компетенциите ви в областта на логистиката и различните служебни позиции, които това звено включва. Ще се запознаете с кратка теоретична част, след което предстои да се изправите пред различни казуси от работната среда. Специалисти в областта на логистичните услуги ще следят начина ви на представяне, като от тях ще получавате различни бележки и рецензии, за да следите напредъка си. Всеки модул се записва отделно, като най-добре е първо да започнете с модул номер 1.

Една от ползите, която получавате при записване на тренировъчна школа логистика, е надграждане на вече съществуващите ви познания за логистика. От друга страна обаче вие се снабдявате и с нови компетенции. Поставяте се на мястото на по-висшестоящите от вас позиции в звеното или научавате подробности за тези, които са под вашето йерархично ниво. Стрига обаче сме хабили времето ви в приказки. Най-добре сами да се информирате по-подробно за нещата, които можете да очаквате от тренировъчна програма логистика на supplychain.bg, още сега.